Marek

 

Syn Leonarda - Marek Turkowski jest z wykształcenia ekonomistą - absolwent SGPiS, doktorat na UŁ. Połowa jego pracy zawodowej przypadła na zarządzanie wytwornymi hotelami, reszta podzieliła się między wdrażanie i prowadzenie marketingu w banku oraz dydaktykę w zakresie nauk ekonomicznych na niepublicznych uczelniach. Jest autorem książek na temat marketingu usług hotelarskich, około stu artykułów na tematy hotelarskie i bankowe, setki felietonów w miesięczniku "Hotelarz" pod pseudonimami Chilton i Dziadyga oraz drugiej setki w miesięczniku "Twój Bank" pod pseudonimami Klient i Twój klient.

Ciekawsze artykuły:

Niektóre problemy polskiego hotelarstwa w gospodarce planowanej centralnie. Wszyscy wiedzą, że system był nieefektywny, ale jak to działało?

Zmiany zatrudnienia w hotelach jako wynik transformacji ustrojowej. Dlaczego w wyniku transformacji zmniejszyło się zatrudnienie i pojawiło się bezrobocie?

Księżycowa ekonomia oraz Pieniądze? Tak! Ale nie tylko... opublikowane w latach 2006 i 2007 w miesięczniku "Służba Zdrowia" udzielają aktualnej chyba nadal odpowiedzi, dlaczego mamy marną służbę zdrowia.

Żegnajcie hotele Orbisu - ja, jako hotelarz.

 

mark93  mark97  mark03
PWE, Warszawa 1993                        PWE, Warszawa 1997                     PWE, Warszawa 2003

rus06  mark10  rotary11
Finansy i Statistika, Moskwa, 2006     PWE, Warszawa 2010                     Rotary Club Olsztyn, 2011

                    Czyn500