Bibliografia

 

zycie1

"Leonard Turkowski (1914-1985). Życie i twórczość. Bibliografia" - książka ta wydana została w 1997 roku przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego jako trzeci tom z cyklu "Bibliografie osobowe Nauczycieli Województwa Olsztyńskiego". Z inicjatywą wydania Bibliografii wystąpiła Biblioteka. Bibliografia opracowana została przez Zofię Smołuchę. Merytorycznej i finansowej pomocy udzieliła rodzina przy wsparciu sponsorów. Wymienić należy siostrzenicę Leonarda Turkowskiego - Krystynę Dymaczewską, która udała się do poznańskiej biblioteki, by odnaleźć dane bibliograficzne kilku zachowanych przedwojennych wycinków, a utkwiła tam na parę miesięcy, odnajdując blisko trzystu publikacji.

Bibliografia opatrzona wspomnieniami Kazimierza Korkozowicza liczy łącznie 3.087 pozycji. Pierwsza część - prace Leonarda Turkowskiego - liczy 2.656 pozycji książek, wierszy, opowiadań, felietonów, artykułów, audycji radiowych, notatek prasowych. Druga część - prace o Leonardzie Turkowskim - liczy 431 pozycji. Bibliografia nie zawiera publikacji, które ukazały się po oddaniu jej do druku. Nie obejmuje niewielkiej liczby publikacji prasowych z okresu międzywojennego, które udało się odszukać dopiero po wydaniu Bibliografii, m. in. kilkunastu felietonów  z cyklu "Kącik uczniowski" drukowanych w latach 1930-31 W "Nowym Kurjerze".

Nie ma też w Bibliografii kilku prac dyplomowych. Na uwagę zasługuje obszerna jak na licencjacką, licząca 138 stron praca Alicji Połubińskiej pt. "Problematyka społeczna, historyczna i regionalna w twórczości Leonarda Turkowskiego", napisana w 2000 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie, Instytucie Pedagogiki w Olsztynie pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Staniszewskiego. Autorka nie ograniczyła się do przestudiowania i zacytowania dostępnej literatury, ale m. in. przeprowadziła obszerne wywiady z osobami znającymi Leonarda Turkowskiego.