Inne książki

 

Leonard Turkowski jest autorem trzech utworów scenicznych wydanych w Poznaniu przez Wydawnictwo Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej w ramach serii "Biblioteka Wieczornicowa", dla młodzieżowych teatrzyków Związku. Dwa tomiki opatrzine są nazwiskiem autora, jeden - pseudonimem Nadir.

Innego rodzaju książka to bibliografia Leonarda Turkowskiego wydana dwanaście lat po jego śmierci przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Tadeusz Kotarbińskiego w Olsztynie.

 

dookola1  wyzej1  forsa1
Dookoła Polski, 1935                    Coraz wyżej, 1935                      Forsa stopniała,,,, 1938

zycie1
Życie i twórczość, 1997