Dzieje się

 

Jesień na blogu

Wiersz "Jesień moja" z tomiku "Krzyż na rozdrożu" zamieściła Jadwiga Śmigiera na swoim blogu "Bajeczki Stokrotki".

 

Nowe stare zdjęcie

Zakładkę ze zdjęciami Leonarda Turkowskiego uzupełniłem o zdjęcie ze świadectwa maturalnego wystawionego w grudniu 1946 roku. Odnalazłem też wiersz z 1944 roku, prawdopodobnie zrekonstruowany przez autora, pt. "Wołanie o poniedziałek", który zamieściłem w zakłace Wiersze.

1946 Leonard 

 

Literaci, czy pisarze?

Otrzymałem w prezencie znaczek Związku Zawodowego Pisarzy Rzeczypospolitej. Nie tylko ofiarodawca, również ja byłem wstępnie przekonany, że Leonard Turkowski był członkiem tego związku. Jednak zachowana, wydana w 1938 roku legitymacja nosi tytuł "Związek Zawodowy Literatów Polskich", a na okładce jest inny emblemat. Według Wikipedii przedwojenny Związek Zawodowy Pisarzy RP znany jest tylko... w sferach numizmatycznych. Według informacji uzyskanych w warszawskim oddziale Stowarzyszenia Pisarzy Polskich to ten sam związek, który zakładał Stefan Żeromski, do którego też należał Leonard Turkowski, zmianom ulegała jednak jego nazwa.

zwiazek

 

Uczniowie pamiętają

Uczniowie pamiętają
Dotarł do mnie nr 5/2020 gazety "Nowiny Północne", a w nim spisane przez Marka Szymańskiego pod tytułem "Poznajemy własną historię" wspomnienia uczennicy bartoszyckiego Liceum Pedagogicznego - wówczas Marii Gawerskiej. Część tekstu dotyczy pozytywnie zapamiętanego Leonarda Turkowskiego, który uczył w tymże liceum, jest też zdjęcie w "słynnym Mikrusie", którym odwiózł praktykantki do szkoły w Węgorytach.
Wbrew opinii Marii Gawerskiej nie dostał go w nagrodę za twórczość - jestem w posiadaniu weksla na połowę ceny Mikrusa i pamiętam, że po jego nabyciu Ojciec musiał się w stosownym(?) urzędzie tłumaczyć, skąd wziął pieniądze na taki drogi samochód...
Tamże zwięzła biografia Leonarda Turkowskiego.
2020 nowinyy

 

Leśna Podlaska

W latach 1951-1954 Leonard Turkowski nauczał przedmiotów kierunkowych w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Leśnej Podlaskiej. W 1991 roku absolwenci tegoż liceum (które na przestrzeni dziejów nosiło różne nazwy), nazywający siebie Leśniakami, postanowili co roku wydawać jeden zeszyt wspomnień, pod tytułem "Echo Leśniaków". Publikacja ta, objętości od kilkudziesięciu do dwustu stron, ukazuje się w opracowaniu i redakcji Tomasza Demidowicza przy współpracy Sławomira Hordejuka i dostępna jest na stronie Bialskiej Biblioteki Cyfrowej. W numerze 22 z 2018 roku ukazał się tam biogram Leonarda Turkowskiego, W niektórych numerach wspominają Go też pozytywnie absolwenci.
Lesniacy

 

Poznańska Wiki

"Wiki" - to pieszczotliwe zdrobnienie od Wikipedii. Na "Poznańskiej Wiki", która nosi podtytuł "Wszystko o Poznaniu" ukazała się obszerna informacja o Leonardzie Turkowskim, zobacz . Oczywiście, od dawna już jest o Nim taka informacja w Leksykonie Kultury Warmii i Mazur, zobacz .

 

Konkurs poetycki

Konkurs Poetycki im. Leonarda Turkowskiego "Bartoszyce 2019" adresowany do młodzieży został rozstrzygnięty w dniu 23 stycznia 2020 r. W kategorii "Szkoła podstawowa" nagrodzono Magdalenę Janiak, w kategorii "Szkoła średnia" laureatami zostali: Klaudia Stupienko, Łukasz Masalski i Kornelia Powideł.

 

Nieznany portret?

Nieznany, bo dopiero teraz zeskanowany. To rysunek z 1959 roku wykonany przez Joachima Orientera, który prowadził pracownię plastyczną w Liceum Pedagogicznym w Bartoszycach a po likwidacji liceów pedagogicznych przeniósł się do Bydgoszczy.

Orienter 1 c

 

Poznań pamięta!

W połowie października 2019 ukazał się kolejny numer "Kroniki Miasta Poznania". Obszerny, liczący 270 stron tom, na który składają się artykuły kilkunastu autorów poświęcone ulicy Głogowskiej zawiera informację o Leonardzie Turkowskim oraz składankę Jego tekstów głównie z "Księgi mojego domu" oraz kilka felietonów z cyklu "Powroty" publikowanych w latach 1983-85 w poznańskim wówczas tygodniku "Wprost". Wyboru tekstów dokonała Magda Mrugalska-Banaszak.

Kronika2019

 

W Szczecinie

W dniach 12-14 października 2019 r. odbył się koncert w "Starej Rzeźni". Grupa "Dnem do góry" rozpoczęła tam swój występ piosenką "Być, iść" (to nagranie z płyty) ze słowami Leonarda Turkowskiego, co można znaleźć na Facebooku na stronie Marka Kuca

 

Konkurs poetycki

Konkurs Poetycki im. Leonarda Turkowskiego "Bartoszyce 2019" organizowany z inicjatywy Grupy Literackiej Barcja tym razem adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych i średnich powiatu bartoszyckiego. Trzy prace w czterech egzemplarzach należy nadsyłać do 30 września 2019 r. na adres: Bartoszycki Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 11, 11-200 Bartoszyce z dopiskiem "Konkurs Poetycki" oraz zaznaczeniem "Szkoła Podstawowa" lub "Szkoła średnia". Wiersze winny być podpisane godłem. Do wierszy dołączyć należy zaklejoną kopertę z takim samym godłem, zawierającą imię, nazwisko i adres oraz numer telefonu autora. Więcej informacji pod numerami 514 376 552 lub 502 431 726.

 

Poznań pamięta


Głos Wielkopolski z 28 grudnia 2018 r. w dodatku "100 powodów do dumy" wśród stu ludzi kultury zamieścił na str. 49 krótki biogram Leonarda Turkowskiego.
stopowodow

Konkurs poetycki

W dniu 9 listopada 2018 r. ogłoszono wyniki kolejnego Konkursu Poetyckiego im. Leonarda Turkowskiego "Bartoszyce 2018". Konkurs przeprowadzony został w kategoriach młodzieży i dorosłych. Nagrody i wyróżnienia wręczono w ramach okazałej uroczystości 35-lecia Bartoszyckiej Grupy Literackiej "Barcja".

 

Ksiądz Turkowski

Wprawdzie nie zajmujemy się tu genealogią, jednak cieszy każda wzmianka o "tych" Turkowskich. Okazją stały się prace archeologiczne prowadzone w bydgoskiej katedrze pw. św. Marcina i Mikołaja. Tam to w pierwszych dniach stycznia 2018 r., pod posadzką prezbiterium odnaleziono trumnę ze szczątkami proboszcza z lat 1845-1870 - ks. Józefa Turkowskiego, o czym donosi m. in. Gazeta Pomorska.  Ksiądz Józef był stryjem Jana Piotra - dziadka Leonarda Turkowskiego, a bratem Antoniego - jego pradziadka. Urodził się 25 grudnia 1810 r. w Radomierzu, parafia Przemęt jako przedostatnie z ośmiorga dzieci Antoniego i Barbary z d. Preys.

Nie jest to szczególna sensacja - w rodzie Turkowskich było kilku księży.

 

Mikołaj niejedno ma imię

Gwiazdor, Aniołek, a nawet... Allegro. Tym razem przyniósł mi wydany w 1935 roku tomik wierszy Leonarda Turkowskiego "Krzyż na rozdrożu" opatrzony własnoręczną dedykacją dwudziestoletniego autora. Zapraszam do zapoznania się z całym tomikiem w formacie pdf

 

Nowe eksponaty

Oczywiście, posiadam komplet książkowych wydawnictw Leonarda Turkowskiego. Jednak dzięki olsztyńskiemu antykwariuszowi (ul. Grunwaldzka 3) - Zbigniewowi Galonowi wszedłem w posiadanie tomiku wierszy "Gdy Środa rym poda", wydanego w 1938 roku, opatrzonego własnoręczną dedykacją autora. Zapraszam do zapoznania się z całym tomikiem w formacie pdf.  

 

Nieznane zdjęcia

Wśród starych slajdów znalazły się zdjęcia Leonarda Turkowskiego. Na poniższym, wykonanym w sierpniu 1983 r. widzimy Go z synem i dwoma wnukami. Będą następne zdjęcia.
1983sierpien

Barcja

Utworzone w Bartoszycach w 1983 roku i noszące dziś nazwę Stowarzyszenie Grupa Literacka "Barcja" zrzesza bartoszyckich twórców, organizując m. in. konkursy poetyckie, od 1985 roku noszące imię Leonarda Turkowskiego. W 2016 roku Leonard Turkowski znalazł szczególnie miejsce w działaniach Grupy, która z pomocą Narodowego Centrum Kultury, Bartoszyckiego Domu Kultury i władz miejscowych stworzyła dostępne na Youtube prezentacje poezji (również w języku "migowym", a także spektakl, który się odbył w dniu 5 listopada w Bartoszyckim Domu Kultury. Wymieńmy po kolei.

Wiersze Leonarda Turkowskiego recytowane i "migane"

https://youtu.be/h3G56a6J8f4

Zapis spektaklu "Leonard Turkowski - twórczość i inspiracje" z 5 listopada 2016 r.

https://www.youtube.com/watch?v=TqxGmCVVG2M&feature=youtu.be

Wiersze laureatów tegorocznego konkursu, m. in. nawiązujące do Leonarda Turkowskiego, ilustrowane m. in. jego zdjęciami, recytowane i "migane"
https://www.youtube.com/watch?v=ADYQ2wovPgI&feature=youtu.be

 

Dni Łazarza

W dniach od 2 do 7 czerwca 2016 odbyły się już po raz 27. Dni Łazarza - dzielnicy Poznania. W witrynach sklepów przy ulicy Głogowskiej umieszczono plakaty informujące o historii domów. Na plakacie przy ul. Głogowskiej 69 znalazła się informacja, że urodził się tam i mieszkał Leonard Turkowski. Zobacz więcej na temat Łazarza.

 

Spotkanie w Bartoszycach

W dniu 27 czerwca 2015 r. jak niemal co roku odbyło się kolejne spotkanie absolwentów Państwowego Liceum Pedagogicznego w Bartoszycach - uczniów klasy, której wychowawcą był Leonard Turkowski. W kilkunastoosobowym gronie wspominano wychowawcę, a także zmarłego niedawno kolegę z klasy - Józefa Jacka Rojka.

 

Stulecie urodzin

Ewa Zdrojkowska - audycja z okazji setnej rocznicy urodzin Leonarda Turkowskiego, nadana przez Radio Olsztyn w dniu 24 września 2014 r., około 35 minut.

Józef Jacek Rojek - artykuł w E-tygodniku literacko-artystycznym Pisarze.pl nr 49/14 (227). Józef Jacek Rojek zmarł 18 maja 2015 r.

 

"Poznański przewodnik literacki" pod redakcją Pawła Cieliczko i Joanny Roszak opublikowało w 2013 r. poznańskie wydawnictwo Media Rodzina. Dla Leonarda Turkowskiego znalazło się na stronach 366-367 miejsce wśród około dwóch setek żyjących i nie żyjących twórców związanych z Poznaniem, takich jak choćby Kochanowski, Mickiewicz, Słowacki, Wyspiański, Sienkiewicz, Heine ;-).