Wiersze Leonarda Turkowskiego wykorzystała jako teksty piosenek szczecińska grupa Do Góry Dnem. Jedną z nich jest wiersz bez tytułu zaczynajacy się od słów "W grudniową noc na Wielki Wóz...", prezentowana pod tytułem "Być, iść", druga to "Sierpień". Obie znalazły się na płycie wydanej przez firmę Dalmafon.

Jeden z wierszy autor w postaci pieśni wykonywał osobiście. Nagrania wiersza "Pokolenia" dokonano na magnetofonie ZK-246 w 1983 roku.