Jan Chłosta

 

Trzeba się zgodzić z Jerzym Adamem Sokołowskim, który podkreślił, że twórczość prozatorska Leonarda Turkowskiego narodziła się z jego pedagogicznych pasji. Był przecież przez wiele lat nauczycielem Liceum Pedagogicznego w Bartoszycach. Dominują więc w tym pisarstwie tendencje poznawcze i wychowawcze. Taka jest wykładnia powieści "Niebo nad sadem" (...)

Jan Chłosta "Warmia i Mazury w Literaturze polskiej i niemieckiej w latach 1945-1995" Przewodnik monograficzny (1997) Wyd. OBN, s. 48-49

 

(Leonard Turkowski) Był utalentowanym pedagogiem i pisarzem, uformowanym przez kulturę Wielkopolski. Henryk Panas napisał o nim: "Turkowski w ciągu lat wypracował sobie pewien styl, po którym łatwo go poznać. Z reguły opowiada o sprawach zwykłych ludzi i ich codziennym życiu, ale zawsze znajduje w nim coś, co nadaje tym sprawom znamię niezwykłości".

Jan Chłosta, "Ludzie godni pamięci - warmińsko-mazurscy patroni olsztyńskich ulic", Książnica Polska Olsztyn 1997, s. 156

 

(W powieści "Na początku było jezioro") na przykładzie wydarzeń z życia jednego z bohaterów wskazał na swoiste izolowanie ludności miejscowej przez pozostałych współmieszkańców, jej wyobcowanie, które w wielu wypadkach  także stało się powodem wyjazdu na zachód do krewnych. Tyle, że tam Warmiacy i Mazurzy, jak zauważył autor, również nie odnajdą swojej atmosfery, utraconego klimatu, zwyczajów zburzonych przez wojnę i wkraczającą cywilizację.

Jan Chłosta, "Przeczytane po latach - romans Turkowskiego", "Gazeta Olsztyńska", 14 listopada 1995