Droga do Sestos

 

"Droga do Sestos" wydana została przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą w Warszawie w 1989 roku, już po śmierci autora.

Jak czytamy na obwolucie, książka przedstawia losy Wielkopolski w XIX wieku pod zaborem pruskim i problemy, jakie nurtowały wówczas jej społeczeństwo. Poprzez nakreślenie sylwetek wybitnych postaci tego regionu Polski, autor ukazuje postawy i dążenia różnych grup społecznych Poznańskiego: wysiłki zmierzające do utrzymania polskości drogą budowania potęgi ekonomicznej i kulturalnej społeczności polskiej, walkę o wyzwolenie narodowe w kolejnych powstaniach zbrojnych i próby rozwiązywania palących kwestii społecznych

Autor nadał książce formę listów i notatek z epoki z należną troską o styl. Sprzyjały temu bibliofilskie zamiłowania autora - poszukiwanie wszelkich książek, zwłaszcza związanych z dziewiętnastowieczną Wielkopolską. O książce w magazynie "Świat Książki" pisze Jan Koprowski.

Poniżej spis głównych rozdziałów.

 

- Z rękopism Edwarda Raczyńskiego

- Z papierów po Karolu Marcinkowskim

- Z nie drukowanych prac Julii Molińskiej-Woytkowskiej

- Z korespondencji pozostałej po Janie Palaczu

- Z brulionów Hipolita Cegielskiego

- Inedita po Ryszardzie Berwińskim

- Nie drukowane rękpisma Bibianny Moraczewskiej

- Z kroniki Stanisława Turkowskiegoi

- Z korespondencji Emilii Sczanieckiej

- Dwie opowieści nieznanego autora o Marcinie Kasprzaku

- Nie opublikowany do tej pory opis ostatnich dni Marcina Kasprzaka pióra Stanisława Przybyszewskiegi

- Zamiast wstępu - trzy dokumenty na końcu